Vissza a kezdőlapraAdvent 2. Vasárnapja   2018. december 9.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

A mai vasárnap a 11 órai szentmisét a Duna TV templomunkból közvetíti.

 

A mai vasárnap az esti 6 órai szentmisén fejeződik be Adventi lelkigyakorlatunk.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

 

December 10-én, hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

Szerdán a Guadelupei Boldogságos Szűz Mária emléknapja.

Csütörtökön Szent Lúcia ókori vértanú szűz emléknapja.

Pénteken Keresztes Szent János emléknapja lesz.

Szombaton Boldog Brenner János vértanú áldozópap emléknapja.

 

Adventi és karácsonyi hangverseny lesz templomunkban:

-december 11-én, kedden ¾7-kor a Óbudai Gimnázium,

-december 12-én, szerdán ½5-kor Szent Miklós Iskola,

-december 13-án, csütörtökön 4-kor a Csalogány Iskola és

-december 14-én, pénteken 7-kor az Árpád Gimnázium előadásában.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptárak, kalendáriumok kaphatók.

 


Advent 1. Vasárnapja   2018. december 2.

 

Advent 1. vasárnapja van; ez az idő a Krisztus-várás és a bűnbánat ideje. Az adventi koszorúk megáldása a szentmisék után a Jézus Szíve oltárnál.

 

Csütörtökön Szent Miklós püspök emléknapja.

December 9-én, jövő vasárnap a 9 órai szentmise után Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

 

Pénteken Szent Ambrus püspök emléknapja. E napon elsőpéntek, amikor betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni, ½6-tól litánia lesz.

 

Szombaton ünnepli Egyházunk a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását.

Szombaton ½11-kor lesz az Esztergomi Bazilikában Mohos Gábor atya püspökké szentelése.

 

December 9-én, jövő vasárnap a 11 órai szentmisét a Duna TV templomunkból közvetíti.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

 

Adventi lelkigyakorlat templomunkban december 7-én, pénteken; 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz. Vezeti Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora; e napokon 5 órától gyóntatás.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

Falinaptárak, kalendárium, képeslapok kaphatók.


Krisztus Király vasárnapja 2018. november 25.

 

A mai vasárnap Krisztus Király ünnepe van, ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Pénteken Szent András apostol ünnepe.

A héten elsőszombat lesz, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor a felnőtt katekézist a templomban tartjuk.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Jövő vasárnap kezdődik advent, a hívek által készített adventi koszorúk megáldása szomaton este és vasárnap reggel a szentmisék után.

 

Adventi lelkigyakorlat templomunkban december 7-én, pénteken; 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz. Vezeti Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora; e napokon 5 órától gyóntatás.

 

A mai vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.33. vasárnap       2018. november 18.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után a templom falánál felállított emlékműnél megemlékezünk az első világháború hőseiről és áldozatairól.

 

A mai vasárnap de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

Hétfőn Árpádházi Szent Erzsébetnek, a hősies felebaráti szeretet szentjének lesz az ünnepe.

 

Szedán ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária bemutatását a temp­lomban.

 

Csütörtökön Szent Cecília, ókori vértanú szűz emléknapja, ő a szent zene védőszentje.

 

Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus felhívására plébániánk is csatlakozik a Krisztus Király ünnepe előestéjén tartandó szentségimádáshoz. November 24-én, szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, jelentkezzen a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Adventi koszorúk készítésére hívjuk a családokat és a gyerekeket november 24-én, szombaton de. 10 órára a Péter-Pál Házba, aki tud, hozzon koszorúalapot és gyertyát.32. vasárnap       2018. november 11.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Szent Jozafát vértanú püspök ünnepe, aki a keresztény egységért adta az életét.

 

Csütörtökön Nagy Szent Albertnek a középkori teológia és természettudomány jeles tudósának lesz az emléknapja.

 

Pénteken Skóciai Szent Margit emléknapja lesz.

 

November 19-én, jövő vasárnap de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottsága felhívására plébániánk is csatlakozik a Krisztus Király ünnepe előestéjén tartandó szentségimádáshoz. November 24-én, szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, jelentkezzen a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Jövő vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.


Kedden, november 13-án az esti szentmise után képviselőtestületi ülés lesz a plébánián.. 


31. vasárnap       2018. november 4.

 

A mai vasárnap ¾5-kor egyházzenei áhítat lesz. Az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar vendég művészek közreműködésével előadja Mozart Requiemét.

 

Mindenszentek nyolcadában minden nap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet halottainkért ajánlunk föl. Feltételek: temető meglátogatása, szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

 

Hétfőn Szent Imre herceg ünnepe, Szent István királyunk fia volt, ő a magyar ifjúság védőszentje.

 

Pénteken a Lateráni Bazilika felszentelését ünnepli az egyház.

Szombaton Nagy Szent Leó pápa emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

November 18-án, de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.


30. vasárnap       2018. október 28.

 

A mai vasárnap az esti szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Gounod Ünnepi miséjét szólaltatja meg.

 

Október 31-én, szerdán ½6-kor lesz az utolsó októberi rózsafűzér ájtatosság.

 

November 1-jén, csütörtökön Mindenszentek ünnepe, amely parancsolt ünnep.

A temető kápolnában de. 10-kor szentmise. A templomban este 6-kor lesz szentmise, után lucernárium, ünnepélyes gyászszertartást tartunk.

November 2-án, pénteken Halottak napja van. A temető kápolnában de. 10-kor és du. 3-kor; a templomban este 6-kor lesz szentmise.

 

Mindenszentek nyolcadában minden nap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet halottainkért ajánlunk föl. Feltételek: temető meglátogatása, szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken ½6-tól szentségimádás és litánia lesz. Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

November 4-én, jövő vasárnap ¾5-kor egyházzenei áhítat lesz. Az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar vendég művészek közreműködésével előadja Mozart Requiemét.

 

A mai vasárnap de. 8-12-ig a Péter-Pál Házban mézvásár van.

 

A mai vasárnaptól téli időszámítás van, az órákat egy órával vissza kellett állítani.

 


29. vasárnap  2018. október 21.

 

Ma Missziós vasárnap van, perselyadományainkkal a missziók ügyét támogatjuk.

 

Hétfőn Szent II. János-Pál pápa emléknapja lesz.

 

Október 23-án, kedden, nemzeti ünnepünkön lesz Kapisztrán Szent János ferences szerzetes emléknapja, aki Hunyadi Jánossal együtt a nándorfehérvári diadal hőse volt. Az este 6 órai szentmisét hazánkért ajánljuk fel.

 

Csütörtökön Szent Mór pécsi püspök emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Október 28-án, jövő vasárnap az esti szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Gounod Ünnepi miséjét szólaltatja meg.


Október 28-án, jövő vasárnap reggel 8-12 óra között mézvásár lesz a Péter-Pál házban.

 

Október 28-án, jövő vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az órákat egy órával majd vissza kell állítani.

 
 

28. vasárnap  2018. október 14.

 

Ma este a szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Avilai Szent Teréz emléknapja lesz; ő volt a szigorú fegyelmet követő kármelita apácarend megújítója.

 

Kedden Alacoque Szent Margit emléknapja.
Egyházunk Jézus Szíve tisztelete arra a magánkinyilatkoztatásra épül, amelyben ő részesült.

 

Szerdán Antiochiai Szent Ignác vértanú püspök emléknapja.

Csütörtökön Szent Lukács evangélista ünnepe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk.

 

Október 20-án, szombaton kirándulást szervezünk a hittanosok és családok részére,
találkozó 9-kor a templomnál.


27. vasárnap  2018. október 7.

 

A mai vasárnap a de. 9 órai szentmisén tartjuk a terményhálaadást.

 

Hétfőn Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepét tartjuk.

Október 8-án, hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

Október hónapban minden este ½6 órakor elimádkozzuk a rózsafűzért.
Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjunk be közös imánkba,
amelyet az Egyház a családokért ajánl fel.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek
hitoktatásban, várjuk azokat a fiatalokat is, akik még nem bérmálkoztak.26. vasárnap  2018. szeptember 30.

 

Ma Szentírás vasárnapja van; a Szentírás, mint Isten igéje a keresztény ember rendszeres lelki tápláléka. Minden családban legyen Szentírás, amit olvasunk és hallgatunk!

 

Hétfőn Lizieux-i Szent Teréz egyháztanító ünnepe.

Este ½6-kor kezdődnek a rózsafűzér ájtatosságok. Október hónapban minden este ½6 órakor elimádkozzuk a rózsafűzért. Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjunk be közös imánkba, amelyet az Egyház a családokért ajánl fel.

 

Kedden Szent Őrzőangyalok ünnepe.

Csütörtökön Assisi Szent Ferenc emléknapja; ő a ferences rend alapítója.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, péneken ¼ 6-kor rózsafűzér és litánia.

Szombaton Szent Brúnóra, a kartauzi rend alapítójára emlékezünk,

Jövő vasárnap a de. 9 órai szentmisén tartjuk a terményhálaadást.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A Sárospatakra induló zarándokoknak k találkozó a templomnál október 6-án, szombaton reggel ¼7-kor, indulás ½7-kor, érkezés este 8-kor.

 

Október 6-án, szombaton zarándokutat szervezünk Sárospatakra. Indulás reggel ½7-kor, érkezés este 8-kor, térítési díj ebéddel együtt: 6.000 Ft.25. vasárnap  2018. szeptember 23.

 

Hétfőn lesz Szent Gellért vértanú püspök ünnepe. Szent István királyunk kortársa, jelentős szerepe volt a magyar nép megtérítésében. Vértanúhalált halt 1045. szept. 24-én.

Hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

Csütörtökön Páli Szent Vince ünnepe. Ő az Irgalmas Nővérek rendjének alapítója.

 

Szombaton Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

 

Kedden délelőtt közösen megtekintjük a Pesti Vigadóban rendezett Eucharisztikus kiállítást. Találkozó kedden ½10-kor a hév megállónál.

 

Kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk az Új embert és a Keresztény életet, mint katolikus sajtóterméket, lelkiségünkhöz hozzátartozik, hogy hitünket és Egyházunk életét jobban megismerjük.

 

Október 6-án, szombaton zarándokutat szervezünk Sárospatakra. Indulás reggel ½7-kor, érkezés este 8-kor, térítési díj ebéddel együtt: 6.000 Ft.
24. vasárnap  2018. szeptember 16.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért,
a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Bellarmin Szent Róbert püspök emléknapja.

Szerdán Szent Januáriusz vértanú püspök emléknapja lesz.

Csütörtökön Szent Máté apostol és evangélista ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.

 

A szakrális művészeti hét programjaként szeptember 22-én, szombaton este 7-kor
a
z Albert Schweitzer ének- és zenekar vendég művészek közreműködésével templomunkban
 hangversenyt
tart, részletes műsor a hirdetőtáblán.

 

Október 6-án, szombaton zarándokutat szervezünk Sárospatakra.
Indulás reggel ½7-kor, érkezés este 8-kor, térítési díj ebéddel együtt: 6.000 Ft

 23. vasárnap       2018. szeptember 9.

 

A mai vasárnap 9 órakor Veni Sancte szentmise lesz.

 

A mai vasárnap este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúja. Templomunk ének és zenekara előadja Caldara e-moll miséjét.
Szentmise után agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek süteményt hoznak.

 

Szerdán Szűz Mária szent neve ünnepe lesz.

Csütörtökön Aranyszájú Szent János püspök emléknapja.

Pénteken Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét tartja az Egyház.

Szombaton Fájdalmas Szűzanya ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.

 

Várjuk hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.


22. vasárnap  2018. szeptember 2.

 

A mai vasárnap du. ½5-kor a Péter-Pál Iskola részére Veni Sancte szentmise lesz.

 

Hétfőn Nagy Szent Gergely pápa emléknapja.

Szerdán Kalkuttai Szent Teréz emléknapja lesz.

 

Pénteken a kassai szent vértanúkünnepe; Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért; + 1619. szeptember 7-én.

E napon elsőpéntek, ½6-tól litánia lesz.

 

Szombaton Szűz Mária születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja.

E napon van templomunk éves szentségimádási napja. Du. 4-kor szentségkitétel; utána egyéni szentségimádás, 5 órától közös szentségimádás lesz.

 

Szeptember 7-én, pénteken este ½7-kor elkezdődik az őszi felnőtt ka­tekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam, várjuk a jelentkezőket.

 

Szeptember 9-én, vasárnap este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúi szentmiséje. Az ünnepi zenekaros szentmise után agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek süteményt hoznak.